CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DEL CLUB ESPORTIU ESCOLAR

     Per així haver-ho acordat la Junta Directiva d'aquest club, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS pel pròxim 27 de març de 2008 a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20:30 h en segona convocatòria en el local de la Associació de Veïnats Es Faralló situat a l'Avg Joan Carles I (devora de la benzinera) amb l'objecte de tractar els següents punts 

ORDRE DEL DIA
1.      Memòria esportiva 2006/2007
2.      Balanç econòmic temporada 2006/2007
3.      Pressupost temporada 2007/2008
4.      Canvi de càrrecs directiva
5.      Precs i preguntes


Capdepera, 7 de març de 2008

Nicolau Bordoy Massanet
Secretari del C.E.Escolar