La tardor ha començat amb un bell espectacle al cel de sol i núvols (2)

La tardor ha començat amb un bell espectacle al cel, de sol i núvols


vegeu-ne diversos exemples

Antoni Flaquer “Coix” 


L'inici del boom turístic

 Una bella imatge familiar
Antoni Flaquer “Coix” (*)


Antoni Flaquer “Coix”Antoni Flaquer “Coix

Antoni Flaquer “Coix”


"Tot val per embrutar, camí de  s'Heretat, ja fa dues setmanes que hi és".