Cap Vermell,
        una passa més
EL CLAM PEL DRET A DECIDIR

Editorial ACPG


 


Gràcies, Gustavo.

 

Després  de l'incendi...Consorci


Mercat Medieval, llums i ombres
Tsunami polític

 

 

Ja no estam demandats?UCAP renuncia a la batlia

Tot el que ha passat dia 27 i que tots han publicat dia 28 és cert. L'única evidència és que Cap Vermell ho va publicar dia 26.


Però que tot plegat sembla una innocentada, ho sembla!


Ens agradaria que Ucap
parlàs clar, i que ho fes aviat
  


Les millors festes possibles?


Llengua i escolaA RESULTES DE MALMETRE


LA DIGNITAT D’UN POBLE“En el regne dels fins tot té un preu o una dignitat. Allò que té preu pot esser substituït per quelcom equivalent; en canvi, el que es troba per damunt de tot preu i, per tant, no admet res equivalent, això té una dignitat” (
Kant)
 

Tots som en Tolo

 

 

 
Capdepera som tots

 
   Premis 31 de Desembre
   amb presència gabellina


Ens han demandat