Fotografies: Tarek Serraj, març 2004. Sisena marxa pel tren de Llevant.

Fotografies: Tarek Serraj, març 2004. Sisena marxa pel tren de Llevant.

Fotografies: Tarek Serraj, març 2004. Sisena marxa pel tren de Llevant

30 d'agost 2923


Fotografies de Mina Delic

Un passeig fotogràfic pel mercat a càrrec de Mina Delic

Un passeig fotogràfic pel mercat a càrrec de Mina Delic

Fotos de Margalida Bover

                       foto: Maria Teresa Esteva