"Cap Vermell",

una associació cultural

amb gairebé 26 anys de TRajectòria,

que no existeix.

 

 

A la pàgina de Cartes i comunicats hi tenim publicat el catàleg de serveis municipals que ens va fer arribar la regidoria de Cultura i Educació. Amb molt de gust.


Si anau a la pàgina 41 o com podeu comprovar a l'imatge, veureu que s’hi obre una guia d’associacions locals. Per molt que cerqueu, no hi trobareu l’Associació Cultural Cap Vermell.


L’Associació Cultural Cap Vermell té una trajectòria de gairebé 26 anys, està legalment constituïda i no té ànim de lucre. En el seu dia, quan l’Ajuntament ens ho va requerir, precisament per a la confecció d’un catàleg d’associacions, presentàrem una còpia de l’acta fundacional, cosa que dubtam que fessin totes les altres entitats.


En fi, que no hi som.
Molestam?


No volen fer propaganda de “Cap Vermell” digital?


Que consti que sabem que cada dia se’l passen de dalt a baix.


A més d’ignorar-nos, resulta que amb tots els governs municipals, del passat i del present i de tot signe polític, sempre hem viscut al marge d’ajudes i subvencions. Som els únics?


Per ventura és per això, que no existim.