Aquesta darrera setmana s'ha pogut avistar dins el moll de Cala Rajada un dofí nedant. Desconeixem si hi era com a refugi, per la tranquilitat que dona l'escàs moviment de barques o per la netedat de les aigües. 
Sia per la raó que sia, ve't aquí una novetat que ens ofereix ja el nou moll.