Image

Als aparcaments de Can Patilla i de l'Escola de Música s'hi han col.locat uns plafons comanats per l'anterior consistori, però que no arribaren a temps per posar-los abans del canvi de govern. L'estètica Levon traspua pels quatre costats. Nosaltres no dubtam de la seva utilitat, èrò, com una busca dins un ull, ens sap greu reiterar les errades ortogràfiques que hi ha i els desafortunats intents de correcció.