Una endevinalla:

¿En què s’assembla aquest personatge del mig als altres dos?


 

Ben cert que no és en la intel·ligència, puix no ha guanyat un premi Nobel, ni ha exposat la teoria sobre les lleis de la cosmologia, ni la teoria de la relativitat,  com el de la dreta; tampoc no se’l pot considerar una figura essencial en la comprensió de les societats, l’economia i la política com el de l’esquerra. Tampoc no és la filantropia: no s’ha destacat per la defensa dels sistemes polítics justos: democràcia i socialisme com el de la dreta, ni ha exposat els mecanismes de l’opressió dels pobres per part dels rics com el de l’esquerra. Famós tampoc no ho és com els altres dos, ni hi ha cap motiu per ésser-ho, o sí, famós no, conegut si, per prendre part destacada en el diabòlic pla de la caverna balear per destruir la llengua i la cultura d’aqueixes Illes…

¿Idò, en que s’assembla? En els cabells, bon recotri!!! tots tres tenen una cabellada, mirau que ho era de fàcil!!!