Els llests són una minoria, en aquest cas un 4%, que responen que han gastat més del que tenen sense que cap dels altres entrevistats hagi estalviat. Ja ens explicaran com ho fan, perquè els números no surten. Segurament tenen una fabriqueta de fer diners.

Els enganyats, un 4%, són els que paguen les factures de l’anterior 4%. Tot quadra: tants de “tontos”, tants de llesterrons.


 

 

 Un 78% segueixen la màxima tans n’entren, tants en surten. Gent equilibrada de pressupost equilibrat que fa equilibris per arribar a fi de mes. Aleshores, qui són els que vivint per damunt les seves possibilitats han ocasionat una crisi que hem de pagar entre tots? Els 4%, els llests.

Un altra 4% no fa els comptes, no es preocupa del que entra ni del que surt, són els savis. Hi ha tants de savis com de llests com d’enganyats: el balanç  quadra.

Altres han viscut per sobre les seves possibilitats, han viscut per davall les seves possibilitats i han viscut segons les seves possibilitats. Qui punyetes ha redactat la pregunta? I, qui són els 10 que tenen el do de l’ubiqüitat?

Resumint, cap dels lectors de Cap Vermell que contesten les enquestes inflaren la bimbolla inmobiliària, la del puntcom ni la financera. Amb aquest pobre currículum, qui vos pot donar feina? Criaturetes!

I, els de la Revista, quin tipus de lectors teniu?, quin tipus de revista feis que la llegeix gent tan estranya?

A continuació, els resultats:

En el teu cas concret, has viscut per damunt de les teves possibilitats?
Mai de la vida, soc d'aquells que no fan les coses si no tenen els doblers
50 50%
No, però tampoc som estalviador (tants n'entren, tants en surten)
28 28%
Altres
10 10%
Sí, he gastat el que no tenia
4 4%
He quedat enganxat per impagaments d'altres
4 4%
No ho sé, si ho he fet no n'era conscient
4 4%

Nombre de votants :  100
Primer vot :  dimecres, 12 de setembre de 2012 17:38
Darrer vot :  divendres, 21 de setembre de 2012 18:05