Parlam amb els professors de l'Escola oficial d'idiomes de l'aula de Capdepera.
Quants d’anys fa que existeix l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor a Capdepera? On està ubicat? 
Des del passat 2017-2018, l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor compta amb un aulari al municipi de Capdepera amb classes en horari d’horabaixa. La nostra escola és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació i Universitats i expedeix certificats oficials.


Quins idiomes i nivells s’imparteixen enguany a l’aulari de Capdepera?
Aquest curs escolar s’imparteixen classes d’alemany i anglès. En el cas d’alemany, els nivells A1 i A2; en el cas d’anglès, B1 i B2.2.


La gent que vulgui estudiar alemany i anglès a l’aulari de Capdepera aquest curs escolar encara és a temps de fer-ho? Què cal fer?
Sí. El període de darreres vacants està obert fins al proper 15 d’octubre i s’hi pot accedir des del nostre web www.eoimanacor.com.

En el cas d’alemany, qualsevol persona que no tingui coneixements previs de l’idioma pot matrIcular-se a A1 directament; en cas de voler accedir a A2, és necessari presentar un certificat acreditatiu del nivell A1 o realitzar una prova d’anivellament presencialment al mateix aulari (IES Capdepera) dia 10 d’octubre a les 16:00h.

En el cas d’anglès, donat que s’imparteix B1 i B2.2, és necessari que la persona interessada acrediti que té el nivell immediatament inferior. En cas de tenir coneixements de l’idioma però sense cap document acreditatiu del nivell, hi ha l’opció de realitzar una prova d’anivellament, que en el cas d’anglès és telemàtica i romandrà oberta fins dia 15 d’octubre. 

Quin preu tenen les matrícules?
Depèn de la situació de l’alumne en qüestió: si és antic alumne, si és alumne nou, si només cursa un idioma, si en cursa dos, etc. Les matrícules per al nou alumnat suposen un cost d’uns 185 euros tot el curs; en el cas dels antics alumnes, el preu és d’uns 165 euros. No obstant això, en certs casos l’alumnat pot estar exempt de pagar la matrícula, com ara les persones en situació d’atur, o rebre una bonificació i no haver de pagar l’import total de la matrícula sempre que es compleixin una sèrie de requisits (ex. família nombrosa, família monoparental, etc.)


Quina metodologia es fa servir a les classes?
El centre promou l’enfocament comunicatiu, on la llengua vehicular és la llengua objecte d’estudi. Les sessions tendeixen a ser dinàmiques i defugen de la noció d’ensenyament tradicional, centrat en el docent i en el llibre de text. Així mateix, també es proporcionen eines a l’alumnat per tal que puguin ser autònoms en el seu aprenentatge fora de l’aula.


Per què és important aprendre idiomes?
Aprendre un idioma ens dóna majors oportunitats laborals, ens permet entendre altres cultures i maneres de fer, ens obre la ment i fa que quan viatgem ens sentim més còmodes i connectats perquè entenem la gent del país que ens acull.