Un Ofici de Sant Bartomeu ben lluït 

El 24 d'agost, com bon dia de Sant Bartomeu, es va celebrar l'Ofici pel seu sant patró a l’església parroquial de Capdepera. Sembla que aquest any es recuperà la imatge d'un temps (si més no, semblant), quan els gabellins acudien a l’Ofici de Sant Bartomeu, just acabades les carreres de cavalls i omplien la nau del temple.
 

Un Ofici de Sant Bartomeu, que amb motiu de caure en dia feiner, va tenir la presència d’altres preveres convidats pel senyor rector. Oficià i presidí la cerimònia Mn. Baltasar Morell Fuster, rector d’Artà, Sa Colònia de Sant Pere, Cala Millor i Sa Coma. Concelebraren amb ell, el rector de la Parròquia de Capdepera, Mn. Xisco Bernabeu i els preveres fills del poble, Mn. Nadal Bernat Sales i Mn. Pere Orpí Ferrer (capellà ja jubilat). Una imatge de l'altar ple de capellans, que ja feia temps que no es veia, tot sigui dit, bona part de culpa la té la COVID i les mesures de seguretat imposades als darrers anys. Com és costum en les cerimònies dels Sants Patrons, els capellans vestien de color vermell, i també com es costum, a l’entrada de l’església, a la plaça davant l’escala s’escamparen els brots de mata en senyal de solemnitat. A l’interior, presidí l’Ofici la talla de la imatge de Sant Bartomeu.
 Com és habitual a les cerimònies importants de la parròquia de Capdepera, la Coral Parroquial dirigida per Elionor Gómez-Quintero, va acompanyar amb els seus cants l'eucaristia i també com es costum, es ballà el ball de l’Oferta, aquesta vegada per l'Agrupació de Ball de Bot Castell de Capdepera.

Acabada l’eucaristia, els assistents veneraren les relíquies de Sant Bartomeu i pogueren collir un brot d’alfabeguera ben fresca i olorosa. Fou el moment que els membres de la coral començaren a entonar el tradicional “Tomeu, Tomeu, Tomeu, Tomeu, Tomeu” que la gent assistent aprofità per felicitar-se els molts d’anys per sant Bartomeu, i així es donà per acabat l’acte.