Aquestes fotos transmeten espontaneïtat i sinceritat i s’envolten d’un vel especial, que en cas de les fotos de nens, al punt d’innocència que irradien se li ha d’afegir el sentiment de tendresa que ens desperten. Són fotos que ens inspiren en positius i ens omplen de felicitat. Expressen, de manera neta, conceptes com alegria, sorpresa, temor, curiositat, repulsió, felicitat o concentració. 

En canvi, la màscara no menteix mai, ens oculta i ens mostra a la vegada, perquè quan eliminem la individualitat del nostre rostre sempre ho fem a favor d’una idea. Una màscara sempre té una connotació que Toni Alzina les fa evidents. És l'emoció del fotògraf. El fotògraf o retratista no reprodueix mai la realitat, sinó una representació de la realitat en la construcció de la qual pren part tota la seva sensibilitat, el moment que ha triat, la llum que, justament en aquella hora, s’ha filtrat. Vet ací la màgia de la seva bellesa.