Tot es poble és a ca seva
i bulla no en podem fer
així i tot ningú mos lleva
s'orgull de poble fester.

Hem de tòrcer al dimoni
per sortir-ne tots i prest
ajudau-nos Sant Antoni
a matar es virus aquest.

Tots tenim molta enyorança
de fer festa i pegar bots
no hem de perdre s'esperança
que l'any que ve hi siguem tots.

Ha quedat ben demostrat
que Capdepera l'estima
per xarxes hem venerat
al sant per qui faig sa rima.

Llevau-vos tots sa bufanda,
canviau-la pes mocador
i cridau amb molt d'honor:
Visca el poble gabellí
s'obreria i sa banda
i es sant des porcellí.
 
Joan Campins Melis
 
Sant Antoni 2021