"Estimem Mallorca!", nº 2
de Gaspar Valero i Martí. 

6 gener 2023

 

La nit dels Reis, els tres Mags arriben a Mallorca i passen per totes les cases a deixar els regals que els infants han demanat. La tradició ja és recollida per l’Arxiduc Lluís Salvador: “Per fer regals als infants, la data estipulada és el dia de Reis. Hom fa creure als nins que la nit abans d’aquest dia arriben els tres Reis en persona amb la seva comitiva cavalcant en cavalls i muls, carregats de llepolies per omplir les sabates dels infants…”

Devers l’any 1830, el costum a Palma era anar a veure una representació al camí de Jesús, entre ses Quatre Campanes i l’antic convent de Jesús (actual Hospital Psiquiàtric). La revista L’Ignorància ho recorda: “Sa gran curolla de tothom era veure quan a ses Quatre Campanes  s'ajuntaven el Rei Melsion, que venia de sa part de l'Hornabeque; el Rei Gaspar, que baixava de sa part d'Itria; i el Rei Baltasar, que sortia de dins Ciutat. Allà se saludaven i seguien en comitiva cap-a-munt amb sa gran multitud de gent curiosa que corria darrere ells. En arribar a ca Dona Aina trobaven el Rei Herodes que els demanava noves amb unes altres gloses; i los comanava que quan se'n tornassin, l'informassin de lo que hi hagués sobre es naixement de Jesús. Seguien els Reis darrere una estrella que duia un al·lot dalt un bastó i allà en es Convent de Jesús acabaven sa funció, tornant-se’n tots pes camí de s'Infernet i per can Veta. El Rei Herodes quan se veia burlat s'arrabassava sa barba postissa que duia, i presenciar aquest fét era sa delícia de tots els qui anavan a veure sa funció, que eren tots els habitants de Palma.”

Cap a 1880, la fórmula havia canviat, perquè aleshores era típic “anar a rebre els Reis”, és a dir, esperar-los a les portes de la murada de la ciutat: “s'al·lotea va moguda pes mig des carrers, esperant els Reis i corre amb grans estols cap a ses portes de la Ciutat, i du escales i ordi i faves per sortir-los a camí”.  Com diu Joan Amades “els infants s’aplegaven en colles per anar a rebre els Reis vers l’indret de les muralles més immediat al portal per on entraven. Duien llargues escales per enfilar-se a la muralla, els cridaven amb corns marins i els feien llum amb atxes de vent”. Molts de nins anaven “a rebre els Reis” amb unes trompetes de vidre especials per a la jornada. 

Una altra tradició es refereix a les sabates que deixaven els infants amb menjar per als cavalls dels Reis: “dins ses cases hi ha més animació que defora cercant botes, botines i sabatetes de tota casta, per posar-les més tard a n'es balcons i finestres amb sa confiança que quan passin els Reis per dins Ciutat hi deixaran alhaques i confits i juguetes i tota casta de coses agradables”. Però, la innocència també s’acaba i, quan els infants ja eren massa grans, els Reis, per tal d’indicar que ja no portarien res més l’any vinent, posaven dins les sabates un canonet de carbó o bé una cabeça d’alls.