Na Cecília és alumna del CEIP S'Auba de Cala Rajada


El Carme 22 ja te portada i imatge de les festes. L'autora, Cecília García Mesa, de 6è de s'Auba, ha dibuixat aquest bell eriçó al fons de la mar. Enhorabona!