Així els infants coneixeran el càrritx i com es fan els manats.
I tothom queda convidat per dia 18 de desembre, l'Esperança, a venir a fer l'Alei-alei