Festes del Carme, més de 40 anys de festes populars al moll de Cala Rajada


Passats aquests primers 20 anys de Premis Cap Vermell, tots els que formen part de l’Associació Cultural Cap Vermell hem estat d’acord en reconèixer que les Festes del Carme, en qualsevol de les seves etapes o manifestacions, començant per la “Confraria de Pescadors”, després, la “Comissió de Festes del Carme” o, actualment, “L’Associació Festes el Carme de Cala Rajada”, són mereixedores del premi d’aquest any per la seva tasca, l’impuls de la festa més propera als calarajaders i gabellins, el compromís amb la festa popular, amb la nostra cultura, amb la participació i compromís de la gent, i la diversitat en totes les seves vessants.

En aquesta ocasió l'elecció del candidat al premi de l’any 2020 ha estat més fàcil que mai, atès que dins del ventall d'opcions, “Festes del Carme”, ara a través de l’Associació Festes del Carme de Cala Rajada, és d'aquelles que no es poden dilatar ni un any més, després que el seu nom hagi sortit més d’un cop i conscients dels seus mèrits any darrera any.

En els 44 anys de trajectòria de Festes del Carme, persistent i dilatada en el temps, com desinteressada des del voluntarisme d'unes poques persones i també generosa amb el nostre poble i la seva vessant popular, l’Associació Festes del Carme de Cala Rajada ha aconseguit redreçar i refermar la verdadera intenció de les Festes del Carme, que no és altra que fer unes festes participades, compartides i properes a tots. Any darrera any, amb un treball constant i incansable, que en algun moment no ha merescut el suport desitjat per part de les institucions locals, però si el recolzament immediat de la gent del nostre poble, reconegut amb la seva participació, i el reconeixement continu amb la seva col·laboració per dur endavant totes les propostes.

Girant l'ullada cap enrere, es veu el camí recorregut per Festes del Carme, des de els primers moments on la celebració de l’ofici i la processó marítima amb els focs (pagats per Can March) era tot quant es desitjava. Després, encara amb la democràcia a les portes i lluitant amb les tradicionals festes patronals, carregades de pressupost i artistes coneguts, la voluntat i la il·lusió d’un grup de persones per lluitar i mudar la dinàmica de festes “comercials” i “turístiques”,  per unes altres més populars i participatives, començaren a caminar aquestes festes que tanta anomenada tenen aquí i fora d’aquí. Ara, actualment, de la ma d’aquella antiga “Comissió de Festes del Carme”, amb alguns dels seus integrants,  nasqué l’Associació Festes del Carme de Cala Rajada, per no deixar perdre ni la festa, ni l’essència d’ella.

En tot aquest temps (i es podrien comptabilitzar 44 anys, si donam per bona la data de 1977 com el moment de l’inici), amb canvis, moments de dubtes, anades i vengudes de la gent, l’empenta i l’estimació per les Festes del Carme, ha fet que no s’aturàs, fins a dia d’avui. Ni la COVID-19 va fer deixar sense festa aquest any 2020. 


Enguany, vora els 40 anys de Cap Vermell també celebrarem i recordarem els grans moments que les Festes del Carme ens han donats a tots i cada un de nosaltres i brindarem per molts d'anys més de festa, participació, altruïsme i compromís. Com sempre a meitat de març, tot just albira la primavera, farem l'acte de lliurament del Premi en aquesta vint-i-una edició. De moment els més vells gaudirem recordant aquestes imatges.

Enhorabona, gràcies i per molts d'anys més!!!