Text llegit per Josep Terrassa a l'acte de lliurament dels Premis Cap Vermell a les agrupacions de ball de bot "Aires Gabellins" i "Castell de Capdepera"  

El ball de bot ha tengut en el segle XX dues bones èpoques: la primera fou la dècada anterior a la Guerra Civil. I la segona entre els anys 1970-80. Enmig, una llarga postguerra amb escassa activitat cultural.

Quan a principis de 1970 reviscola el ball de bot una de les primeres agrupacions a formar-se fou Aires Gabellins, era l'any 1973. Deu anys més tard, a la 7a Trobada de Balls Mallorquins, hi comparegueren 27 agrupacions. En aquell moment Capdepera era l'únic poble de Mallorca que, dins un mateix nucli de població, tenia dues agrupacions, formades a partir de la iniciativa ciutadana: Aires Gabellins i Castell de Capdepera. D'aquest fet en trec dues conclusions: la primera, que aleshores ja hi havia en el poble una base cultura prou àmplia i preparada, amb nocions de música, cant i ball, que ho feren possible. La segona conclusió és que hi convivien diferents concepcions sobre el ball de bot.

La primera agrupació, dirigida per na Francisca Tous Alzina Cetra, recollia el fruit d'un llarg recorregut iniciat l'any 1943 dins el col·lectiu parroquial d'Acció Catòlica. Una de les activitats que desenvolupà fou el ball tradicional, seguint el mestratge de Joan Vaquer Moll de Sa Posada, un home que vivia aquest tipus de ball amb passió.

La Guerra Civil féu desaparèixer la majoria de les agrupacions illenques dedicades a promocionar el ball tradicional. El gran mèrit de na Francisca ha estat enllaçar la tasca desenvolupada en aquella etapa anterior a la guerra amb la que s'inicià en els primers anys de la transició democràtica. Els seus festivals sempre començaven amb tres o quatre balls de jotes o mateixes.

La concepció dels ball de bot de la postguerra començà a ser revisat en la segona etapa democràtica i això explica, en gran mesura, que l'any 1979 des de l'escola de s'Alzinar sorgís una nova agrupació, inicialment anomenada Aplec de Gabellins, i representativa d'una nova generació de balladors.

Les dues agrupacions, cadascuna amb el seu estil, han desenvolupat una gran activitat. Des del principi es preocuparen per recollir i crear un repertori propi, acudint a antigues agrupacions de Selva, Valldemossa o Inca, i a significats personatges de l'àmbit de la música i del ball tradicional.

Ambdues agrupacions han fet una gran promoció del ball de bot illenc en el camp turístic; tant en les seves sortides fora de l'illa com en les actuacions realitzades durant els estius en els hotels del municipi.

Les dues agrupacions han dedicat temps i esforços a la formació de noves promocions de balladors i balladores, creant una escola. Des de fa quasi 20 anys organitzen classes de ball per a nins i nines d'entre 3 i 10 anys; sense oblidar els assajos dels majors.

També vull recordar que des del seu naixement han participat en les festes patronals, en esdeveniments culturals importants i actes benèfics.

Aires Gabellins ha passat per dues etapes: els primers 20 anys, dirigida per Francisca Tous Cetra, i des de l'any 1993, per Climent Crespo.

L'agrupació Aplec de Gabellins, l'any 1983 passà a nomenar-se Castell de Capdepera, i sempre ha estat dirigida per Elionor Gómez-Quintero.

Aquests són els mèrits a grans trets i sense entrar en particularitats que des de Cap Vermell consideram mereixedors dels premis de l'any 2014. Moltes gràcies per la vostra assistència i la nostra felicitació a tots aquells que des de les agrupacions Aires Gabellins i Castell de Capdepera han treballat en la promoció del ball de bot a Capdepera, duent el nom de Capdepera pertot arreu.