CASTELL DE CAPDEPERAL'agrupació "Castell de Capdepera" es va constituir l'any 1979 amb 14 al.lots, d'entre nou i catorze anys, arrel de voler fer un festival per guanyar doblers pel viatge d'estudis de vuitè. Els nins ballaren acompanyats amb la música que tocaven i cantaven els pares.Durant l'estiu, el grup va fer sortides a hotels, en aquell temps actuaven acompanyats per "Sa Gavella".

Devers l'any 1983 es va constituir el grup amb música pròpia i li posaren el nom actual "Castell de Capdepera".
L'agrupació ha participat a diferents sortides arreu de tot Mallorca, Menorca, Olot i Murcia.
L'any 1985 es va enregistrar el disc "Dolces Tonades", del qual se n'han venut unes deu mil còpies. A partir d'aquí l'agrupació ha anat creixent i promovent la nostra cultura al municipi, participant setmanalment a un programa de ràdio balear.Gràcies a n'en Miquel Llabata, component del grup, vàrem poder treure una partida de cançons pròpies.

L'agrupació "Castell de Capdepera" continua oberta a tots els que vulguin aprendre els balls del Llevant de Mallorca.