Un bon glosador, en Montserrat Nadal, ha fet aquesta lletania del coronavirus.
Passau-la a casa i, si pot ser, en companyia.
 
LLETANIA DEL CORONAVIRUS
 
Bon Jesús del penitent,
que s’acabi el confinament.
 
Verge de la panada,
que ens amollin d’una vegada.
 
Sant Tomàs d’Aquino,
que s’acabi aquest virus xino.
 
Verge estel de la nit,
que es curi el ditxós COVID.
 
Oh, gloriós Sant Domingo,
ja ningú pot jugar en es bingo.
 
Mare dels Desemparats,
protegiu a tots els infectats.
 
Mare de Déu del Rosari,
vetlau pel sector sanitari.
 
I també beneurat Sant Climent,
per la gent que ens procura aliment.
 
Oh, gloriós Rei Baltasar,
jo sols vull anar a caminar.
 
Oh, gloriós Sant Narcís,
han allargat fins dia vint-i-sis!
 
Que tengueu bona Setmana Santa,
tenc una sortiguera que espanta.
 
Celebrem la Resurrecció
i s’acabi aquesta infecció.


(Publicat a Card.cat)