Que situarà Capdepera en el mapa internacional del món de l'Art

Un espai de 600m
2 realitzat per Jaime Martínez en el més pur estil Bauhaus

IB3 desvetllà la notícia. Gustavo que l'any que ve compleix 80 anys vol construir, vora el seu taller, la CASA MUSEU, que alberqui la trajectòria de més de 50 anys com a artista a través de les seves obres, però que també sia un centre viu i dinàmic que potencii altres artistes joves i qualsevol activitat cultural.


Un projecte molt ambiciós que de ben segur situaria Capdepera en el mapa internacional del mon de l'art. Com es pot veure al plànol i a les infografies que simulen el futur museu, es tracta d'una construcció feta al més pur estil Bauhaus, moviment que va revolucionar el disseny, l’arquitectura i l’art  del segle XX i que es podria definir com a una arquitectura raccionalista i senzilla.

El museu constarà, de cinc mòduls independents lligats per un passadis que els uneix a tots i que tendrà una superfície construida de devers 600 m2. Els espais són clars, luminosos i diàfans la qual cosa fa que l'espectador, una vegada dins, es pugui centrar-se mñes en el contingut. Una característica mñes d'aquesta construcció és que s'integra en el medi natural on es situa.

El projecte costarà al voltant d'un milió d’euros i és una iniciativa finançada totalment amb fons privats. Gustavo, al igual que va fer amb els dos murals del moll o dels vitralls de l’església de Cala Rajada, ha aconseguit el finançament a través d'espònsors per tal que no suposi cap despesa pública aquesta construcció. Ha estat redactat pel taller d'arquitectura HOME ART que encapçala Jaime Martínez. 

El projecte ha superat tots els tràmits a l’Ajuntament de Capdepera, que ho veu com a una gran aposta per atreure un nou turisme. El Museu es troba pendent que la Conselleria de Territori l’atorgui la declaració de Bé d’Interès General per començar-hi les obres. Les parts implicades confien que a les darreries de l’any que ve la Casa Museu ja es pugui fer realitat.
En un municipi turístic, aquesta és una vertadera proposta de renovació i millora de l’oferta a través de la cultura, ja que suposa crear nous recursos i nous públics que fomentin el turisme de qualitat. 

Iniciatives culturals com aquestes no n'hi ha cada dia i hem d'aplaudir i lloar que puguin arribar a bon port ja que ben segur que serà  una infraestructura cultural puntera en les arts visuals de les Illes  i que, amb el temps es converteixi en un recurs de referència internacional tant pel seu contingut com per les dinàmiques que allà s’engeguin.

Pel que fa a la part artística, suposa lligar per sempre el nom de GUSTAVO, un artista de nivell internacional al municipi de Capdepera, lloc on resideix des de l’any 1994, i integrar en un mateix espai el Museu, l’estudi i la residència de l’artista.
En parlar que Gustavo sempre hem assenyalat per endavant que no som objectius, ens agrada i molt la seva obra, som seguidors de la seva trajectòria i gaudim d'una estreta relació amb l'artista. No de bades la capçalera d'aquesta web així com del premi Cap Vermell són dissenys seus. 

I si és gran la seva aportació creativa a les arts plàstiques desenvolupant un estil propi i inconfusible, Gustavo excel·leix per les seves qualitats humanes i el seu compromís amb la societat. És per aquest motiu que des de l’associació cultural Cap Vermell li atorgàrem el PREMI CAP VERMELL 2012. I cada dia que passa confirma que no ens equivocàrem.
Gustavo està considerat un mestre creant figures plenes de color, grotesques i inconfusibles, pren els colors de la natura, que l'envolta, la llum, el sol i l'entusiasme per la vida i els plasma en les seves teles, creant un univers molt particular de personatges en situacions tan absurdes com quotidianes. Però la seva creativitat no para. Experimenta amb nous estils, noves formes, sent sempre fidel als seus colors vibrants. Així mateix, Gustavo crea i recrea les seves obres amb uns títols sensacionals que descriuen una història que sorprèn ja que només ell és capaç d'imaginar. I és que Gustavo és el pintor que inventa històries.
Gustavo ha creat un estil propi, autèntic i inconfusible en el món de l'art. És un artista de majories ja que retrata la vida quotidiana des d'una perspectiva original i alegre.

De ell han dit:

“Gustavo crea un espectáculo desternillado en el que la santidad se convierte en vicio solitario y la blasfemia muy bien puede considerarse una jaculatoria rezada en homenaje al desorden establecido. Aquí, por exigencias del guión, no todo está desnudado de prejuicios sino que el caos gravitatorio ha creado un desorden de tal naturaleza que la anarquía se ha convertido en sistema métrico decimal. Con muchos menos elementos se han tejido leyendas que han durado desde la Grecia antigua hasta hoy. Gustavo es realista y surrealista, abstracto y concreto, pragmático y mágico. En definitiva, su pintura es una gota de anarquía en un mundo muy ordenado”
Josep Melià, 1987

“Su obsesión comunicativa llega impregnada de matizada sensibilidad cromática, ecos del pop, inspiración surrealista, fugas naïf, dramático siluetado expresionista….El pincel de Gustavo asimila, sopesa, perfila, sumiendo y transformando hasta alcanzar su propia originalidad expresiva. La composición y el colorido se aúnan como si quisieran construir un singular andamio: el lírico anonimato de la colectividad”
Baltasar Porcel, 1990

“Gustavo se sumerge en la atmósfera inmaterial plagada de puntos, comas, cometas. Hace tabla rasa, cada vez con una más decisiva seguridad y se expresa como observador apasionado que dejara a un lado los matices subjetivos, y al pintar usa la acerada crítica, la ironía el juego-burla, el juego-ironía impregnados de lirismo. Necesita contar los detalles y disfruta al hacerlo, los simplifica para poder contarlos todos, con pelos y señales y, al contarlos tiene mucho que contar. Su lúdico expresionismo cuaja hasta el límite en metáforas realistas”
Antonio Fernández Molina, 1992


“Gustavo crea en su pintura una síntesis de las diversas formas de expresión, que son poéticamente muy eficaces. Elementos de los cómics, del gráfico, de la poesía visual y de la publicidad se juntan en el lienzo con el fin de dar testimonio de sus fantasías. Gustavo es un pintor que trabaja desde la memoria del tiempo; en sus obras nos muestra de forma simple historias que se separan en la encrucijada de su imaginación. Nos invita a viajar a través del material, del que están hechos los sueños, a un viaje detrás
del espejo. Fantasmas y bacterias, cuerpos astrales, viejos demonios, bufones y serpientes, estrellas escapándose y perros enormemente líricos. La sátira y la caricatura están presentes en muchas de sus figuras. Del mismo modo, que a veces existe un erotismo grotesco. Como Breugel, Gustavo también muestra el mundo como un carnaval. Su pintura es una gran metáfora de nuestra época.
Gabriel Janer Manila, 1994


Així doncs, ens alegram d'aquesta iniciativa i esperam que arribi a bon port. Mentres, tal volta l'Ajuntament hauria de plantejar-se proposar-lo al PREMI RAMON LLULL del Govern Balear o al PREMI JAUME II del Consell de Mallorca. La seva trajectória vital bé s'ho mereix.