Fotos de Margalida Bover

Avui ha sortit el sol.
Cada dia fa sol.
Cada dia surt el sol.

Lluny d'aquest possible sil·logisme -raonament deductiu pel qual s'arriba a una conclusió lògica a partir de dues premisses prèvies-. Arribam a una edat on la bellesa supera les premisses filosòfiques i preferim gaudir d'aquest espectacle que cada dia els ofereix la natura com és la sortida del sol per la mar. Sempre igual, sempre diferent.
Que tingueu una bona setmana!