Dibuixos: Pere Joan

Trenar                                                                                                     Llata

 

Trenar (sinònim fer llata, llatar): Una de les possibles maneres d’obrar palma consistent a entrecreuar amb les dues mans els brins uns amb els altres passant-los alternativament per sobre i per sota per tal de fer la llata. Es fa amb les dues mans i d’asseguts. Els brins queden estrets entre el dit gros, l’anul·lar, el mig i l’índex de cada mà. Primerament, s’agafen els brins i es dobleguen per la meitat (s’utilitzen tants de brins com caps es vol que tengui la llata) i llavors se n’hi afegeix un altre.

 
Llata (sinònim trena): Resultat de trenar entre si els brins per formar una tira llarga que, llavors, s’esporga i, en tenir una certa llargada, s’enrodilla formant una rotlana. La llata es mesura en braces i quan s’enrodilla la rotlana es fa de més o menys braces en funció de les dimensions de la peça que s’hagi d’obrar. Segons la peça de què es tracti es farà servir llata més gruixada-més prima, més blanca-més obscura, més comuna-més fina (és a dir, trenada més estreta) i també diferent número de brins –quasi sempre en quantitats senars–.