La Coral s'Alzinar ofverirà, el proper 30 d'abril, a les 19 hores, la versió íntegra del "Magnificat" de John Rutter, una gran obra per a soprano solista, cor i orquestra. Rutter és ara mateix un dels compositors més reconegudes arreu, pel que fa a composicions per a cor, i concretament el seu "Magnificat" ha estat interpretat pràcticament a tot el món.  Per a aquesta ocasió, la coral comptarà amb el suport de 12 músics i actuarà com a solista Bàrbara Femenias. La direcció anirà a càrrec, com sempre, d'Elionor Gómez-Quintero.