El 14 d’abril a Capdepera

Col·locada una placa commemorativa per
l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica


Com  alguns saben, el dia 14 d’abril de 1931 es va instaurar a Espanya la República, d’això en fa exactament 80 anys. El llarg temps transcorregut és el motiu pel qual aquest esdeveniment ha quedat diluït dins una gran part de les ments de la població actual.

 Això no hauria de ser així, de cap de les maneres, perquè fou una cita molt important, sobretot per a les dones, per la quantitat de drets que obtingueren, ja que fins aleshores se’ls havien negat. Un premi que obtingueren aquelles dones que lluitaren  contra la desigualtat que existia.

Pogueren participar amb el seu vot a les eleccions, obrir comptes corrents als bancs, vendre part del seu patrimoni, si tenien necessitat (cosa que abans era part exclusiva de l’espòs)... A més, s’aprovà el divorci, es donà una gran empenta a la cultura a una societat d’un nivell cultural  baixíssim (pensem en la gran quantitat de famílies que havien d’enviar el nins,  a partir dels set anys, a guardar porcs o a fer altres treballs, sense poder anar a l’escola), es crearen escoles per tota la geografia i es posaren mestres  que s’afanyaren per elevar el nivell de la joventut, es millorà la sanitat (com va fer el darrer batlle republicà de Palma, Emili Darder, afusellat posteriorment dins la dictadura franquista) i es va fer front a moltes més  necessitats imperioses.


Avui Capdepera no presenta cap acte com es fa a molts de pobles de Mallorca, però sí que ha tingut lloc un fet destacable: la col·locació del mural que la Memòria Històrica va instal·lant a molt de llocs per homenatjar els fills del poble que foren martiritzats i afusellats pels feixistes. S’ha donat una gran passa, no està complet,  encara falta col·locar una placa amb els 16 noms de les persones afusellades, fills tots del nostre poble Capdepera.


Els membres de la Memòria  Històrica de Capdepera anunciarem en temps suficient el dia de la inauguració, perquè tots els que vulguin puguin assistir a l’acte.