"LA  MUJER  ANTE  LA  REPUBLICA"


PER


MARIA  VAQUER


Publicat el 10 de maig de 1931 a l'"Obrero Balear"