“BALCONIG NUDE”

Variacions Goldberg al voltant d’una noticia apareguda a UH el 21/5/24 titulada  “Llega a los hoteles de Cala Ratjada
la nueva modalidad del 'Balconing nude'”o què la realitat no espenyi la noticia.

 

Cala Rajada, un esser dotat de voluntat pròpia, ha decidit captar el turisme més incívic implantant el “Balconing nude”. Se dona per suposat que el desgraciat que protagonitza l’escena acudí a Cala Rajada al reclam del nou model turístic que vol implantar.

Delejam vivament tenir més notícies del subjecte Cala Rajada, capaç de maquinar pel seu compte i captar practicants del “balconing nude”, en qualsevol cas és tracta d’un ens (material/espiritual/jurídic/mig pensionista: Chi lo sa!) amb molt de poder.

A més, l’acompanya l’èxit, ja que és tracta d’una pràctica habitual (semblen confirmats una quarantena de casos, suposant que una quarantena de casos pugui ser considerada practica habitual) i son molts els residents i treballadors (desenes de mils segons la guàrdia urbana, centenars de mils segons els convocants) que han avistat ovnis (perdó, atletes del “balconing nude”).

Per descomptat, els hotelers fan tot quan saben per evitar-ho, però el poder d’en Cala Rajada és immens i res hi poden fer.

La conclusió s’imposa per si mateixa, es tracta d’una conspiració conspiranoica del conspirador Cala Rajada, amb la finalitat d’escriure un article sobre el “balconing-nude”, que ens te amb l’ai! al cor. No donam crèdit.

Postdata: Un prim mirat ens ha explicat que es tracta d’un cas típic de biaix cognitiu que distorsiona l’anàlisi de la informació, en aquest cas sustentat en la fal·làcia antropomòrfica, a partir de la qual es fan extrapolacions arbitraries no sustentades en premisses lògiques que acaben en raonaments inductius fal·laces. Anau a saber.