Clica per ampliar

La incorporació als mòbils de l’opció d’autocompletar i dels correctors automàtics, sumat al fet que ja no pagam per caràcter, ha fet que el llenguatge SMS quedi en desús. Així i tot, seguim emprant abreviatures i símbols, perquè qui escriu etcètera o centímetres si pot escriure etc. o cm?

Com que el tema és llarg, avui us parlarem de símbols (lletres o signes que serveixen per representar un concepte) i deixarem les abreviatures (reduccions de paraules mitjançant la representació de només algunes de les lletres que les conformen) per a més endavant.

Per començar, cal tenir en compte que els símbols són estandarditzats internacionalment i, per tant, s’escriuen de la mateixa manera en totes les llengües. Per això el símbol de quilòmetre és km i no qm.

D’acord amb la normativa, els símbols no duen accent, no van seguits de punt (excepte si és el punt que indica el final de la frase) i no tenen plural, així que ja us podeu oblidar de formes com *h., *kms o *cms, perquè no són adequades.

Per altra banda, quan els símbols acompanyen una xifra, hi ha d’haver un espai entre ambdós. Per això escrivim 18 €, 18:00 h, 18 %, 18 m o 18 °C. L’única excepció són els graus (coordenades geogràfiques o matemàtiques), els minuts i els segons (15º, 30′ o 15″), els quals s’escriuen aferrats a la xifra. En general el símbol i la xifra que el precedeix formen un tot inseparable (hi hagi un espai o no), per tant, en cap cas no s’ha de començar línia amb un símbol deixant la xifra a la línia anterior.


El drama comença a l’hora de pensar si els símbols s’escriuen en majúscula o minúscula, ja que aquí hi ha molta alternança. De totes maners, en general, s’escriuen en majúscules els símbols d’unitats de mesura que provenen d’un nom propi, els elements químics, els múltiples més grans del sistema internacional d’unitats, els vents i les diferents monedes: els MB, els GB, els TB, altaveus de 10 W, pantalles de 60 Hz, el CO₂ o les kcal. Només litre és un cas especial, perquè té doble grafia (l i L).

Un darrer apunt: encara que el nom del símbol comenci per vocal, si al davant hi va un article, no s’apostrofa (el Hz, no *l’Hz), excepte (ja sabeu com ens agraden les excepcions) en el cas dels punts cardinals, que segueixen les regles generals d’apostrofació. Tant si el vent bufa d’E com de l’O, ens veurem d’aquí a dues setmanes per parlar d’abreviatures.