Afinitats electives

El darrer plenari tornà a posar sobre la taula el pacte nasciturus entre el Psoe i Mes. L’argument que ambdós eren afins va esser contundent fins el passat dilluns 11, quan el Psoe votà en contra de la suspensió de llicències a la zona de sa Pedruscada. Quo vadis Psoe?