Per Antoni Flaquer «Coix»


Als 100 anys de don Josep Lluís Sureda, un personatge irrepetible a la història de Mallorca, descendent de la família Sureda «Tafona», ex-propietaris de la possessió de Can Tafona a Capdepera.

Foren els primers estiuejants a Cala Rajada. La seva casa estava al costat de Can Pasteles i davant Cas Bombu. Un avantpassat seu, el vicari Josep Sureda, amb las seves despeses, construí l’església de Sant Roc devora Cas Bombu.

La família Sureda després fou propietària d’un xalet i d’una illeta a la carretera de Cala Agulla, i després el comprà en Biel «Pobler». Amb la venda don Josep Lluís comprà la finca i cases del Puig, darrera el castell. 

Després de molts d’anys de passar las vacances amb nosaltres tant ell com la seva família, intentà vendre las cases del Puig a l’Ajuntament de Capdepera o al Consell de Mallorca per fer un Casal o Refugi per vianants joves, que no va tenir èxit i no va anar endavant.

Davant les cases del Puig hi havia la fàbrica per fer guix amb un forn per coure les pedres i un trull per capolar les pedres i fer pols de guix. Un patrimoni de Capdepera ignorat.

Podeu veure un reportatge del diari Ultima Hora sobre un homenatge que li vol fer el Govern Balear, contant part de la seva història i una foto del matrimoni de don Josep Lluís i la seva esposa davant les cases del Puig.