Com ja sabeu, un dels objectius del GALMIC és oferir assessorament lingüístic especialitzat als mitjans de comunicació en llengua catalana, audiovisuals i escrits, de les Illes Balears. És per això que al nostre web publicam unes fitxes lingüístiques amb els dubtes més freqüents. En aquestes fitxes s'explica un tret, a quina varietat geogràfica es troba i de quin registre és propi. Tot això us servirà de recordatori i també per corregir alguna errada que no sabíeu que fèieu. Esperam que us puguin ser útils. 
 
La fitxa doble d'aquesta setmana és sobre alguns castellanismes (amb els seus equivalents adequats en català) que cal evitar sempre que ens sigui possible.