Diners fan vui al món lo joc

E fan honor a molt badoc;

A qui diu “no” fan-li dir “hoc”

Si els doblers son públics, per què es privatitzen?