Aquests puritans !


Quan el 2009 l'economia mundial trontollà la Unió Europea, dirigida per Alemanya, decidí que els que no havien fet els deures fiscals eren culpables d'alguna cosa i havien d'esser castigats. Se'ls anomenà porcs (Portugal, Itàlia, Espanya) i se'ls sotmeté a un règim d'aprimament segons l'ètica de la convicció (el cristià obra el be i deixa els resultats en mans de Déu). Quedà clar que des d'una perspectiva econòmica era un error, com es comprovà en l'alentiment europeu en la sortida de la crisi.

Ai las! El 24 de febrer passat Rússia envaeix Ucraïna i queda al descobert la depenent política energètica alemanya de Rússia. No havien fet els deures; però, com és natural i lògic en els puritans, no prenen les medicines que recepten i fan el ronser a l'hora d'acceptar retallades a la importació de gas rus i entregar material militar a Ucraïna. El puritanisme prussià cavalca de nou!