TEOLOGIA ECOLÒGICA

John B. Cobb, teòleg metodista, es preguntava el 1980 si els homes tenen compromisos o deutes més enllà dels límits de la societat humana, a “Ecologia, ètica i teologia”. Comença per destriar les distintes concepcions sobre la vida: per a uns, l'home és el producte del seu propi esforç, essent marginal el valor de les institucions socials (família, comunitat, etc.). Uns altres consideren que la societat és corrupta i consegüentment els valors s'ubiquen en l'esfera individual. Contràriament, hi ha qui pensa que el més valuós li ha estat atorgat per la societat. 

Introdueix Cobb una quarta possibilitat que encaixaria en una teologia respectuosa amb la naturalesa, la del qui creu que la vida no és fruit exclusiu dels propis mèrits, ni de la societat, sinó un do del procés evolutiu que orienta l'acció al progrés del creixement de la vida en tota la seva diversitat. Decantar-se per aquesta opció significa deixar de banda la visió antropocèntrica que situa l'home com el rei de la creació. Ara no concebem l'evolució i la diversitat de la natura des d'una perspectiva humana, sinó contemplada des d'una perspectiva inclusiva, valorant tota forma de vida.

Aquesta teologia ecològica obliga a replantejar la lectura de la Bíblia que dissocia l'home de la natura i l'indueix a dominar-la amb fins egoistes. Cobb en fa una interpretació teocèntrica, insistint que Déu és el creador de la “vida” i per tant el compromís davant Déu és el compromís davant tota forma de vida.

La filosofia, la ciència i la fe bíblica, si continuen definint-se com en el passat, són enemigues del futur, però no estan obligades a repetir els errors. La Bíblia, ens diu, no duu necessàriament aparellats el dualisme, l'antropomorfisme i l'arrogància humana. (Quaranta anys després continuam essent dualistes, antropomòrfics i arrogants).