Clica per ampliar la imatge


CURSOS A LES AULES DE CALA RAJADA

CATALÀ A1
ACOLLIDA LINGÜÍSTICA CATALÀ
Destinataris: persones que coneixen l'alfabet llatí i volen adquirir coneixements bàsics en llengua catalana.
Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en català tant oral com escrit.
Lloc: Centre Cap Vermell
Inici dels cursos: 29/09/23 Final dels cursos: 21/06/24
Hores: 4 sessions setmanals
Preu: Gratuït

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE CASTELLÀ
Destinataris: alumnes estrangers que no entenen ni parlen castellà.
Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit.
Lloc: Centre Cap Vermell
Inici dels cursos: 29/09/23 Final dels cursos: 21/06/24
Hores: 4 sessions setmanals
Preu: Gratuït

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE CASTELLÀ NIVELL 1 (Alfabetització)
Destinataris: Persones que no coneixen l'alfabet llatí.
Destinataris: Persones que no coneixen l'alfabet llatí.
Horari: Dimarts de 18:30 a 20:20 i dijous de 16:30 a 18:20 h

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE CASTELLÀ NIVELL 2 (Consolidació)
Destinataris: Persones que ja coneixen l'alfabet llatí.
Horari: Dilluns de 19:20 a 21:00 i dijous de 18:30 a 20:20 h.