Cursos SOIB que es faran a l'IES CAPDEPERA durant el curs 2023-2024
 
Aquest cursos és fan prioritàriament per persones a l'atur, a l'IES CAPDEPERA durant aquest hivern. Cal Destacar que són Certificats de professionalitat (títols oficials).