En distints carreteres, carrers i camins s'han penjat cartells de gran format, indicant que quedaran tancades el proper 15 d'abril entre les 15,30 i 20,30 hores. A sota podeu consultar com afectarà a cada lloc específicament.