Activitats de dies 3 i 4 de març al Centre de s'Alqueria Vella