Terminis de sol·licitud:

Paradetes d'alimentació: fins dia 31 de gener

Paradetes d'artesania: fins dia 28 de febrer

Si les restriccions de protecció de la COVID ho permeten, hi hainterès en realitzar el Mercat Medieval 2022. Per això s'ha obert el termini per sol·licitar parades del Mercat Medieval.

Les dates previstes són els dies 12, 13  i 14 de maig.