L'AJUNTAMENT INFORMA:

Dilluns 15 de juny.
Tornam a obrir el Centre Jove.

ℹ️ S'establiran protocols sanitaris per cada instal·lació, on cada usuari haurà de signar una declaració responsable, els usuaris menors d'edats haurà de ser signat pel seu pare/mare o tutor.

L'horari és de 9  a 13 hores, de dilluns a divendres.

Imatges del primer dia d'obertura: