Activitats del Parc de Llevant.   16 i 23 de maig 2015