PROVES DE CATALÀ MAIG 2015

Període d'inscripcions: del 23/03 al 9/04

Dates de les proves escrites:
16/05: Certificats B1, C1 i LA

23/05: Certificats A2, B2 i C2

Lloc: procés totalment telemàtic des de https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1839244
         procés parcialment telemàtic a l'Ajuntament de Son Servera pl. de Sant Ignasi, 1. 971 56 70 02

Més informació a:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2282411&coduo=343369&lang=ca