Espai de joc i trobada a l’escoleta Eriçons 

L’escoleta Eriçons, juntament amb el departament d’Educació, posa en marxa els Espais de joc i de trobada adreçats a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 

Els objectius són oferir un espai de relació entre famílies, possibilitar experiències de joc als infants i afavorir l’intercanvi d’experiències entre els assistents. 

Les trobades estan organitzades en 5 sessions que es faran els dimarts de 10 a 12:30h (19 i 26 de febrer; 5, 12 i 19 de març).

Inscripcions: del 2 al 17 de febrer a l’escoleta Eriçons (c/Es Clot Gran, 2). S’ha d’aportar fotocopia del DNI del pare/mare i fotocopia del llibre de família. 

El preu és de 10 euros.