Se pot tramitar als serveis socials de l'Ajuntament de Capdepera


Centre Cap Vermell

   A partir del mes de gener entren en vigor les noves taxes del Consorci de Transports de Mallorca, aprovades a través de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, per la qual cosa les taxes d’aplicació són les següents: 

  • Primera expedició de la Targeta Intermodal: 3,00 euros; per tant, deixa d’ésser gratuïta.
  • Duplicats de la Targeta Intermodal: 8,00 euros; de manera que desapareixen les reduccions per al primer i segon duplicat (fins ara de 3,00 i 5,00 euros, respectivament), homogeneïtzant l’import.

 Aquesta informació es va publicar al BOIB de 31 de desembre de 2013 amb número 181, pàgina 63536.

 Us adjuntam les sol·licituds de les targetes i per a tramitació i informació us podeu dirigir a Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera, al Centre Cap Vermell, telèfon 971819201. 

Regidoria de Serveis Socials