Des d'avui els accessos amb vehicle al parc de Sa Gravera de Cala Rajada estaran restringits i sols hi podran accedir els vehicles autoritzats per moments puntuals per a la recollida de fems i manteniment de parcs i jardins.

Les persones que vulguin fer ús de les instal·lacions podran accedir al parc per l'accés de vianants del carrer Floreal.