SOBRE LES INVERSIONS TURÍSTIQUES 


“Les inversions en infraestructures turístiques no poden estar condicionades a l'autorització d'una associació empresarial” MÉS per Capdepera es va abstenir en la votació sobre els projectes d’inversió per millorar l’oferta turística que s’han de dur a terme mitjançant una subvenció del Govern de les Illes Balears a través del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques, fins a un màxim de 500.000 €.

 MÉS per Capdepera sempre ha defensat l'indispensable embelliment i millora de les nostres zones turístiques com a base per aconseguir un turisme de més qualitat. També opinam, com la resta de partits, que ara mateix el Passeig Marítim de Cala Rajada és la zona que necessita una inversió més urgent. Això sí, el projecte final s’ha de consensuar al màxim i ha de respectar la zona per a vianants.

 Pel que fa a la resta de propostes – oficina de Turisme de la Plaça dels Pins, carrer de l'Agulla (entre Centre Cap Vermell i rotonda) i enllumenat públic del sector 7 de Canyamel –, ens hagués agradat poder-ne parlar-ne amb deteniment. El que no pot ser és que l’equip de govern hagi esperat al darrer cap de setmana anterior al Ple Extraordinari per parlar amb nosaltres del tema. Així és impossible arribar a acords. Per exemple, a MÉS també ens hagués agradat que al ventall de propostes s’hi hagués afegit la millora de la zona entre la platgeta de n’Aguait i Es Carregador, un tram per on passa una gran quantitat de vianants i ciclistes en temporada alta, els quals han de compartir la carreterona amb cotxes i busos, amb el perill que això suposa.

 Finalment, allò que ens ha dut a no donar un vot positiu a la proposta és que els projectes a presentar per l’Ajuntament hagin de comptar amb l’autorització de l’Associació Hotelera, tal i com marquen les condicions de la convocatòria. Com és possible que els representants democràtics d’un municipi hagin de condicionar les seves decisions al criteri d’un sector empresarial concret? Estam d’acord que les inversions turístiques s’han de parlar i negociar amb el sector hoteler, però també amb els comerciants i veïns en general, diàleg que finalment no ha estat possible.

MÉS per Capdepera