“Des de MÉS per Capdepera podem afirmar que es varen donar ordres polítiques per paralitzar la tramitació de l’expedient tributari tot i les advertències d’alguns treballadors municipals”


 


 
 
Després d'unes setmanes mirant d'aclarir el que havia passat amb els 12.000 € que pressuntament s'havien volgut perdonar a la promotora Cap Vermell Beach en concepte d'impost d'obres, des de MÉS per Capdepera podem afirmar que es varen donar ordres polítiques per paralitzar la tramitació de l'expedient tributari.
 
Els testimonis als quals ha tengut accés MÉS per Capdepera confirmen que, un cop la promotora va mostrar la seva oposició verbal a la liquidació de l'impost, la tramitació de l'expedient es va paralitzar seguint directrius polítiques, paralització que es va mantenir tot i les advertències d'alguns treballadors municipals sobre la irregularitat que allò suposava.
 
Atesos aquests fets, MÉS per Mallorca ha demanat al Batle que assumeixi la seva responsabilitat, a la qual cosa s'ha negat. Per la seva banda, els altres partits que formen l'equip de govern han estat informats de les evidències.
 
A MÉS per Capdepera no ens deixa de sorprendre que quatre mesos després de la negativa verbal de l’empresa a assumir la liquidació de l'impost, i un cop els mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’assumpte, ara justament es torni reactivar l’expedient i el cobrament de l’impost. Aquest expedient no hauria d’haver quedat aturat en un calaix, sinó que hauria d’haver continuat la seva tramitació de forma immediata, allà pel mes d’octubre.
 
No cal dir que tot plegat suposa una pedra més en el camí de la recuperació de la confiança entre les forces progressistes de Capdepera. Des de MÉS per Capdepera volem deixar molt clar que lluitarem sempre per la màxima transparència dels assumptes públics, el tracte igual i sense distincions a tots els ciutadans i la dignificació de la vida política.
           
                                                                            MÉS per Capdepera