CURSOS DE CATALÀ 2007/08

 CURSOS DE CATALÀ 2007/08


Informació general
Preu:
tots els cursos valen 60€     S’impartiran a l’IES Capdepera
Aula i professorat: a determinar      
Matriculació: Oficina d’Informació i Turisme (c/ Ciutat, 22) de 9h a 14h Tel. 971556479

Curs de català i castellà
per la població nouvinguda
.        D’octubre a juny             Horari a determinar       Gratuït

Nivell A (iniciació)
Codi A004Aa  D’octubre a juny         Dilluns i dimecres           De 18h a 19.30h

Nivell A (consolidació)
Per anar a examen

Codi A004Ab             D’octubre a juny Dimarts i dijous           De 18h a 19.30h

Nivell B
Codi A004B           D’octubre a juny Dilluns i divendres           De 18h a 19.30h

Nivell C
Codi A004C          D’octubre a juny Dilluns i divendres           De 19.30h a 21h

   La matriculació als exàmens de català de la Direcció general de Política Lingüística és a part d’aquestes classes.
   Més informació a www.dgpoling.caib.es o al Servei d’Assessorament Lingüístic (971 819201. De 8h a 15h).