Image

Volem fer saber a la Confraria de Pescadors que estam molt contents que comptin amb nosaltres per a la Mostra de la Llampuga i que ens permetin gaudir d’aquesta setmana de feina feixuga i nirvis per a tots.


Per a nosaltres és una gustada passar aquests dies entre vosaltres i veure la il•lusió i l’entusiasme amb què  feis els treballs més feixucs, fins al punt que, vist des de fora, tot sembla molt senzill. Però la realitat és que això vostre és de LLIBRE DE RÈCORDS.


Voldria posar en relleu algunes de les qualitats que més es respiraven en el moll: la companyonia i l’harmonia a l’hora de fer feina...


Gràcies a tots, i molt especialment als dos puntals: en Jeroni i en Bernat.


Com a anècdota que es comentava entre els socis, vull dir que el més difícil d’aquest any ha estat fer que en Joan Ramon es mudàs per rebre les autoritats.

Queremos agradecer
el dejarnos participar
pues hace de buen ver
la Llampuga despachar

Os pedimos a toda la Cofradia
que conserveis la ilusión
y el entusiasmo como este dia
y que no solteis el TIMÓN.


                         Pep Navarro