Com estava previst, se celebrà, el dijous dia 6, al teatre sindical de CCOO de Ciutat, l'acte pels drets lingüístics dels residents a les Balears. Va estar encapçalat pel president de l’OCB,  Jaume Mateu, que dissertà damunt moltes qüestions en relació a aquest  tema. Intervingueren, com a maltractats i injustament vexats, Anastassia Shelyakina de Manacor, pel tracte rebut a una botiga de Porto Cristo; Antoni Mestre, als aeroports del Prat i Son Sant Joan; i Saïda Saddouki, a la que contemplau  a la fotografia, pels  Cuerpos i Fuerzas de Seguridad del Estado, en concret  per dos tricornios: el capità Bartolomé  i el Sr. Sarro.
     Esquerra Republicana va  ser present a l'acte amb molts dels seus militants. El diputat Joan Tardá, d'ERC, demanarà la compareixença del director general  de la Guàrdia Civil a la comissió d’Interior del Congrés, perquè doni una explicació dels fets i de les possibles sancions


Joan Espiritusanto Marquès